Tarieven tandheelkundige behandelingen

De tarieven van de tandartsen en mondhygiënisten zijn door de overheid vastgesteld. De door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vastgestelde tarieven voor elke behandeling en de daarbij behorende code kunt u vinden op de website: Tarieven 2024

Vergoedingen verzekeraars

Kindern tot 18 jaar zijn volledig verzekerd voor alle tandheelkundige hulp (met uitzondering van kroon- en brugwerk, implantaten en orthodontie) vanuit de basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor kinderen.

Aanvullende verzekering

Kosten voor tandheelkundige hulp aan volwassenen (vanaf 18 jaar) worden alleen vergoed als u beschikt over een aanvullende verzekering. De vergoeding die u ontvangt verschilt per zorgverzekeraar en per aanvullende polis. Wij adiveren u om zelf goed de polisvoorwaarden te raadplegen of contact opnemen met uw zorgverzekeraar als u hier vragen over heeft.

.