Voorhoofd-regio

Fronsrimpel

Bij het fronsen, het boos kijken, als je je concentreert of in de zon kijkt dan ontstaan er verticale lijnen/rimpels tussen je wenkbrauwen. Deze rimpels worden de fronsrimpels genoemd. Niet te verwarren met voorhoofdlijnen die horizontaal over de voorhoofd heen lopen.

De fronsrimpels worden veroorzaakt door een aantal spiergroepen. Deze worden elk behandeld met botulinetoxine om deze spieren te laten ontspannen. Het laten ontspannen van deze spieren zorgt ervoor dat u geen rimpels meer krijgt tussen de wenkbrauwen wat ervoor zorgt dat u een zachte en vriendelijke uitstraling krijgt. 

Tevens zorgt een behandeling van de fronsrimpel ervoor dat spanningshoofdpijn kan worden verholpen.

Een fronsrimpels behandeling met botulinetoxine houdt ongeveer 3 tot 4 maanden aan. Hierna wordt de botulinetoxine afgebroken en keert de oude situatie zich weer terug. U zult de behandeling dus bij moeten blijven houden. Het kan voorkomen dat de rimpels zo diep zijn om ze enkel te behandelen met botulinetoxine. U arts kan u hierin adviseren. 

Voorhoofdrimpels

Bij het optrekken van uw wenkbrauwen en het verbaasd kijken ontstaan er op de voorhoofd horizontale lijnen/rimpels. 

Deze rimpels noemen wij de voorhoofdrimpels. Veel mensen verwarren voorhoofdrimpels met fronsrimpels. Fronsrimpels zijn rimpels die verticaal tussen de wenkbrauwen lopen.Voorhoofdrimpels kunnen in diepte toenemen naarmate men ouder wordt. Met behulp van Botulinetoxine wordt de voorhoofdsspier ontspannen waardoor deze rimpels tijdelijk verdwijnen.

Een voorhoofdsrimpels behandeling met botuline toxine houdt ongeveer 3 tot 4 maanden aan. Hierna wordt de botulinetoxine afgebroken en keert de oude situatie zich weer terug. U zult de behandeling dus bij moeten blijven houden.

Kraaienpootjes

Kraaienpootjes worden veroorzaakt door aanspanning van de kringspier die rondom de oog loopt. Het zijn fijne lijntjes rondom de ogen die ook wel lachrimpels worden genoemd. Als deze beweging constant wordt herhaald dan worden deze lijnen dieper. Wanneer deze overmatig aanwezig zijn kan dit een verouderd en vermoeid uiterlijk geven.

Door deze spier te ontspannen met botulinetoxine, zullen de kraaienpootjes verdwijnen of verzachten. Kraaienpootjes behandeling met botulinetoxine houdt ongeveer 3 tot 4 maanden aan. Hierna wordt de botulinetoxine afgebroken en keert de oude situatie zich weer terug. U zult de behandeling dus bij moeten blijven houden

Wenkbrauwlift

 Met Botulinetoxine kan een subtiele wenkbrauwlift behaald worden door enkele injecties aan de buitenkanten en ter plaatse van de frons. De spieren die de wenkbrauwen deels naar beneden trekken zullen hierdoor ontspannen. Het uiteinde van de wenkbrauw wordt opgetrokken waardoor de afstand tussen het oog en de wenkbrauw groter wordt.

Het is afhankelijk van de wens of het mogelijk is om zichtbaar resultaat met Botulinetoxine te behalen. Het effect van wenkbrauwlift met botulinetoxine is namelijk subtiel. 

Deze behandeling houdt ongeveer 3 tot 4 maanden aan. Hierna wordt de botulinetoxine afgebroken en keert de oude situatie zich weer terug. U zult de behandeling dus bij moeten blijven houden.

meer informatie