Afspraak maken/ SPOED

Bij Tandartspraktijk Maarssenbroek kunt u terecht op afspraak. Onze patiënten kunnen binnen korte tijd terecht voor een controleafspraak. Als het weer tijd is voor de periodieke controle, sturen wij u een bericht.

Een afspraak maken kan telefonisch (0346-) 55 13 13 of bij ons in de praktijk.

  • Telefonisch:
    Maandag tot en met vrijdag: van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur.
  • Praktijk:
    Maandag tot en met vrijdag: van 08.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.30 uur.

Onze lunchpauzes zijn van 12.00 uur tot 13.00 uur.

Bij een periodieke controle bekijken we de status van uw mond en gebit en beoordelen of een behandeling noodzakelijk is.

Spoedbehandelingen voeren we zo veel mogelijk op dezelfde dag uit. Of we nemen noodmaatregelen zodat u pijnvrij bent tot de daadwerkelijke behandeling plaatsvindt.

In overleg met u zorgen we ervoor dat de verschillende behandelingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. Zodat u bijvoorbeeld na een bezoek aan de mondhygiëniste liefst meteen bij de tandarts terecht kunt voor verdere behandeling of mondcontrole. Wij houden daarbij rekening met uw wensen en uw beschikbare tijd.

Sms-service

Wij maken graag tijd voor onze patiënten door afspraken vooraf in te plannen. Een aantal dagen van tevoren ontvangt u via sms een herinnering.

Houd er wel rekening mee dat het een extra service is en dat wij hiervoor niet aansprakelijk gesteld kunnen worden indien de sms- herinnering, om wat voor reden dan ook, niet is verzonden.

Afzeggen

Bent u verhinderd voor een afspraak? Wij verzoeken u ons dit zo spoedig mogelijk te laten weten door naar de praktijk te bellen op het nummer 0346 55 13 13 of een e-mail te sturen naar info@tandartspraktijkmaarssenbroek.nl. Op die manier kunnen wij tijdig andere patiënten inplannen en blijven de wachttijden kort.

Afwezig zonder bericht

Voor patiënten die regelmatig zonder tijdig afzeggen niet op een afspraak verschijnen, hanteert ons een wegblijftarief. Als u minstens 24 uur van tevoren uw afspraak afzegt, brengen wij geen kosten in rekening. Doet u dat niet, dan moeten wij helaas kosten in rekening brengen voor de gereserveerde tijd.

SPOED

Een spoed- of pijnklacht tijdens onze reguliere openingstijden? Dan kunt u direct telefonisch contact met ons opnemen. Het liefst ’s morgens vroeg bellen, zodat wij u dezelfde dag nog van dienst kunnen zijn.

Bel voor spoed buiten praktijkuren belt u ons telefoonnummer: (0346-) 55 13 13.

Eerste hulp bij tandpijn

Pijn is altijd vervelend en tandpijn kan heel naar zijn. Soms is directe actie vereist; soms kan behandeling nog even wachten. Daarom maken we onderscheid in urgente spoedgevallen, redelijk urgente spoedgevallen en medisch gezien niet urgente spoedgevallen.

Urgente spoedgevallen

• Uitgeslagen tand (sport, ongeval)
• Afgebroken tand (sport, ongeval)
• Nabloeding (na trekking van een tand of kies of na een chirurgische ingreep)

Belangrijk bij een uitgeslagen tand

• Zorg dat deze zo snel mogelijk wordt teruggeplaatst. Het maakt in eerste instantie niet uit hoe dit gebeurt, al doet u dit achterstevoren.
• Het is van groot belang dat de tand in de mond wordt vervoerd. De tand mag beslist niet in bleekwater of koffiemelk! Gewone melk mag eventueel wel, maar het eigen speeksel is het beste.
• Veeg de tand niet schoon!

Redelijk urgente spoedgevallen

• Dikke wang
• Dikke onderkaak
• Acute heftige pijn aan tand of kies

Advies
Als pijnstiller kunt u zonder problemen paracetamol gebruiken. Bij ernstige pijn neemt u een dubbele dosering.

Medisch gezien niet urgent, wel hinderlijk

• Napijn na bezoek aan tandarts of mondhygiënist
• Matige zeurende pijn aan tand, kies of kaak
• Uitgevallen (nood)kroon of vulling
• Stukje van tand of kies afgebroken
• Loskomen van kroon of brug op implantaat

Advies
Als pijnstiller kunt u zonder problemen paracetamol gebruiken

meer informatie