Kinderen/ Jeugd

Rond de leeftijd van 1,5 - 2 jaar heeft uw kind een volgroeid melkgebit en is het verstandig om voor het eerst de tandarts te bezoeken. 

Bij de eerste controle ligt de aandacht vooral op het laten wennen. Uw kind mag alleen of bij de ouder op schoot in de stoel zitten. Als dit te spannend is, dan proberen we het op een ander manier. Indien mogelijk wordt er even in de mond gekeken. Dit gebeurt allemaal spelenderwijs. Er zit hier vooral geen druk op. Wij hopen de kindjes met een fijn gevoel te kunnen behandelen.

Onze tanden hebben affiniteit met kinderen en het behandelen van angstige patiënten. Echter zijn wij geen kindertandartsen, de tandarts kan er voor kiezen om in sommige uitzonderlijke gevallen uw kind door te verwijzen naar de kindertandarts. 

Bij behandeling van kinderen en jeugd hanteren wij het volgende:

  • Wennen aan de stoel
  • Instructie en voorlichting aan de patiënt en aan de ouders
  • Op indicatie fluoride behandeling voor de blijvende elementen
  • Op indicatie röntgenfoto’s om de groei van het gebit te volgen en eventuele verborgen gaatjes op te sporen
  • Indien nodig worden de blijvende kiezen geseald
  • Controle op de mondhygiëne, met voorlichting en instructie
  • Controle van de gebitsontwikkeling na doorbraak van blijvende tanden en kiezen en eventuele verwijzing naar de orthodontist
  • Behandeling van gaatjes

meer informatie