Trekken tand of kies

Soms kan een tand of kies zo erg aangetast of beschadigd is, dat we deze alleen nog maar kunnen trekken. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld een tandvleesaandoening, als een tand te veel aangetast is door tandbederf, of door een trauma als een tand of kies zover afgebroken is dat deze niet meer te redden valt. Ook komt het voor dat als een verstandskies een ongunstige ligging heeft en dat we, ondanks dat hij (nog) niet aangepast is, ervoor kiezen om deze te trekken. Het trekken van een tand of kies wordt ook wel extraheren of een extractie genoemd. 
 

Behandeling

Voor de behandeling wordt er eerst een foto gemaakt. Hierna zullen we de tand of kies verdoven waardoor de ingreep pijnloos zal verlopen. De tand of kies wordt eerst een beetje los gewrikt en verwijderd. Het kan zijn dat we het nodig vinden om de wond te hechten, maar dit is niet altijd het geval.

Na het trekken van een tand of kies

Na het trekken adviseren wij u altijd om een half uur dicht te bijten op het gaasje, daarna mag u het weggooien. Blijft het nog bloeden, pak een nieuw gaasje (of een zakdoek) en bijt u hier een kwartier extra op. De eerste dag adviseren wij u om niet spoelen en geen hete dranken of voedsel te nuttigen.  De verdoving is na twee tot vier uur uitgewerkt, hierna mag u voorzichtig weer eten en drinken. Indien nodig, kunt u de pijn bestrijden met pijnstillers (paracetamol of ibuprofen). Alcohol en roken vertragen de genezing van de wond; roken vertraagt het genezingsproces en alcohol geeft kans op een nabloeding. Wij adviseren om na het trekken dus ook niet te roken of alcohol te nuttigen.

meer informatie